Nalog je suspendovan

Nalog je suspendovan/Čeka se brisanje

Nalog je suspendovan. Ukoliko ste vi vlasnik naloga, molimo vas da kontaktirate HSS d.o.o.?!

Ovaj nalog je označen za brisanje.